[ จันทบุรี ]...ไปกี่ทีก็หลงรัก (บุฟเฟต์ผลไม้) 2 วัน 1 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-CTI02
ราคา 4,600บาท

20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 62 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านก็ออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ ชมวิถีชีวิตคนจันทบูร   / บุฟเฟต์ผลไม้ไม่อั้น 
  • เลือกที่พัก ได้ตามใจชอบ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็ก 3 -11 ปี

(เสริมเตียง)

พักเดี่ยว กรุ๊ป 
01-02 พ.ค. 2563 แล้วแต่ Package ที่ท่านเลือก สามารถดูได้จากโปรแกรม 8+1
02-03 พ.ค. 2563 8+1
03-04 พ.ค. 2563 8+1
04-05 พ.ค. 2563 8+1
05-06 พ.ค. 2563 8+1
09-10 พ.ค. 2563 8+1
16-17 พ.ค. 2563 8+1
23-24 พ.ค.2563 8+1
30-31 พ.ค. 2563 8+1
06-07 มิ.ย. 2563 8+1
13-14 มิ.ย. 2563 8+1
20-21 มิ.ย. 2563 8+1
27-28 มิ.ย. 2563 8+1

 

 

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com