[ ภูเก็ต ]...มากกว่าทะเล เที่ยวเท่ หลากวัฒนธรรม 4 วัน 2 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-PKT01
ราคา 7,200บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 54 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ เมืองเก่า ชิโนโปตุเกส
  • ทะเลสวย น้ำใส ตามใจชอบ 
  • เลือกที่พัก ตามสไตล์ กิ๊บเก๋ น่ารัก 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว กรุ๊ป 
02-05 เม.ย. 2563 ราคาแล้วแต่โรงแรมที่เลือกพัก  สามารถดูได้จากโปรแกรมทัวร์ 8+1
09-12 เม.ย. 2563 8+1
16-19 เม.ย. 2563 8+1
23-26 เม.ย. 2563 8+1
30 เม.ย.-03 พ.ค. 2563 8+1
01-04 พ.ค. 2563 8+1
02-05 พ.ค. 2563 8+1
03-06 พ.ค. 2563 8+1
07-10 พ.ค. 2563 8+1
14-17 พ.ค. 2563 8+1
21-24 พ.ค. 2563 8+1
28-31 พ.ค. 2563 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com