[ เขาใหญ่ ]...ใครไม่ใหญ่ เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-NMA02
ราคา 3,799บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 50 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง 
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ แชะ ชิม ชิล สุดฟิน อินเขาใหญ่  
  • เลือกที่พัก ตามใจชอบ 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักเดี่ยว กรุ๊ป 
04-05 เม.ย. 2563 ราคาแล้วแต่โรงแรมที่เลือกพัก  สามารถดูได้จากโปรแกรมทัวร์ 8+1
05-06 เม.ย. 2563 8+1
11-12 เม.ย. 2563 8+1
18-19 เม.ย. 2563 8+1
25-26 เม.ย. 2563 8+1
01-02 พ.ค. 2563 8+1
02-03 พ.ค. 2563 8+1
03-04 พ.ค. 2563 8+1
04-05 พ.ค. 2563 8+1
05-06 พ.ค. 2563 8+1
09-10 พ.ค. 2563 8+1
16-17 พ.ค. 2563 8+1
23-24 พ.ค. 2563 8+1
30-31 พ.ค. 2563 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com