[ อัมพวา ] ดื่มด่ำอัมพวา 1 DAY

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-SKM01
ราคา 1,599บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 45 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ สัมผัสวิถีชีวิต ดื่มด่ำอัมพวา 

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  กรุ๊ป 
04 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
05 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
06 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
11 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
12 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
18 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
19 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
25 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
26 เม.ย. 2563 1599 1599 8+1
01 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
02 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
03 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
04 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
06พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
09 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
10 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
16 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
17 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
23 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
24 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
30 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1
31 พ.ค. 2563 1599 1599 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com