[ กาญจนบุรี ]...นอนเต้นท์ ล่องเรือ เล่นลม ชมวิถีชาวมอญ 3 วัน 2 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-KRI01
ราคา 4,999บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 43 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ นอนเต้นท์สุดชิล ล่องเรือ เล่นชม ชมวิถีชาวมอญ
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก (4-9) ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ป 
04-06 เม.ย. 2563 4999 4500 500 8+1
10-12 เม.ย. 2563 4999 4500 500 8+1
17-19 เม.ย. 2563 4999 4500 500 8+1
24-26 เม.ย. 2563 4999 4500 500 8+1
01-03 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
02-04 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
03-05 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
04-06 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
08-10 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
15-17 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
22-24 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1
29-31 พ.ค. 2563 4999 4500 500 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com