[ เขาใหญ่ ] ...ใครไม่ใหญ่ เขาใหญ่...วังน้ำเขียว 3 วัน 2 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-NMA01
ราคา 6,000บาท

19 มีนาคม 2563

ผู้ชม 45 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ เก็บครบ วังน้ำเขียว เขาใหญ่  ไม่ไกล ไม่ไป ไม่ได้แล้ว 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก (5-10) เสริมเตียง พักเดี่ยว กรุ๊ป 
03-05 เม.ย. 2563 6300 6100 1600 8+1
04-06 เม.ย. 2563 6300 6100 1600 8+1
10-12 เม.ย. 2563 6000 5800 1600 8+1
17-19 เม.ย. 2563 6000 5800 1600 8+1
24-26 เม.ย. 2563 6000 5800 1600 8+1
01-03 พ.ค. 2563 6300 6100 1600 8+1
02-04 พ.ค. 2563 6300 6100 1600 8+1
04-06 พ.ค. 2563 6300 6100 1600 8+1
08-10 พ.ค. 2563 6000 5800 1600 8+1
15-17 พ.ค. 2563 6000 5800 1600 8+1
22-24 พ.ค. 2563 6000 5800 1600 8+1
29-31 พ.ค. 2563 6000 5800 1600 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com