[พังงา]...ไข่มุกอันดามัน สิมิลัน - สุรินทร์ 4 วัน 2 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-PNA01
ราคา 9,700บาท

20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 46 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม หรือครอบครัว ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ Unseen ทะเลไทย ไข่มุกอันดามัน  เกาะสิมิลัน  เกาะสุรินทร์
  • จุดดำน้ำสวยๆของไทย ที่พลาดไม่ได้
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  3-11 ปี  พักเดี่ยว กรุ๊ป 
03-06 เม.ย. 2563 9800 8700 1100 8+1
09-16 เม.ย. 2563 9800 8700 1100 8+1
16-19 เม.ย. 2563 9800 8700 1100 8+1
23-26 เม.ย. 2563 9800 8700 1100 8+1
30 เม.ย-03 พ.ค. 2563 9700 8600 1100 8+1
01-04 พ.ค. 2563 9700 8600 1100 8+1
02-05 พ.ค. 2563 9700 8600 1100 8+1
03-06 พ.ค.2563 9700 8600 1100 8+1
07-10 พ.ค. 2563 9700 8600 1100 8+1

 

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com