[ กาญจนบุรี ]...หนีร้อน ไปนอนกานนน 2 วัน 1 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ในประเทศ
รหัส : TM-KRI02
ราคา 3,900บาท

20 มีนาคม 2563

ผู้ชม 41 ผู้ชม

  •  กรุ๊ปเล็ก  6 ท่านก็ออกเดินทาง จะมาเดี่ยวหรือมากลุ่ม ก็สุดฟิน
  • เดินทางโดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับชำนาญทางเป็นอย่างดี
  • ไกด์ดูแลและให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
  • ไฮไลท์ นอนแพริมน้ำ  ชิลๆ 
  • ล่องแพ กินลม ชมวิว
วันเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  4-11 ปี  พักเดี่ยว กรุ๊ป 
04-05 เม.ย. 2563 3900 3300 400 8+1
05-06 เม.ย. 2563 3900 3300 400 8+1
18-19 เม.ย. 2563 3900 3300 400 8+1
25-26 เม.ย. 2563 3900 3300 400 8+1
01-02 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
02-03 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
03-04 พ.ค.2563 3900 3300 400 8+1
05-06 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
09-10 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
16-17 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
23-24 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1
30-31 พ.ค. 2563 3900 3300 400 8+1

 

 รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com