เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน

หมวดหมู่สินค้า: เวียดนามเหนือ
รหัส : ZHAH 11 Oct62 -Mar63
ราคา 12,999บาท

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 184 ผู้ชม

  • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ สัมผัวความโรแมนติดผ่านสายหมอก ณ เมืองซาปา
  • นั่งรถไฟชมนาขึ้นบันได นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอกเขาฟานซิปัน พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีน
  • ล่องเรือชมธรรมชาตินิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) สถานที่ถ่ายทำ KONG SKULL ISLAND
  • เมนูพิเศษชาบูปลาแซลม่อน และบุฟเฟ่ต์นานาชาติขึ้นชื่อ SEN !!
  • พักสุดหรู 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ

 

วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
วันที่ 2 เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
วันที่ 3 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต 
วันที่ 4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
วันที่ 5 เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบ่ายดิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 

  ราคาผู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
กำหนดการเดินทาง พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
     
04 – 08 ตุลาคม 2562 13,999 4,000 9,599
17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599
18 – 22 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 10,599
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 14,999 4,000 10,599
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 14,999 4,000 10,599
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 14,999 4,000 10,599
05 – 09 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 11,599
12 – 16 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
13 – 17 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
19 – 23 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
20 – 24 ธันวาคม 2562 14,999 4,000 10,599
26 – 30 ธันวาคม 2562 16,999 4,500 12,599
27 – 31 ธันวาคม 2562 16,999 4,500 12,599
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 18,999 4,500 14,599
03 – 07 มกราคม 2563 12,999 4,000 9,599
10 – 14 มกราคม 2563 13,999 4,000 9,599
16 – 20 มกราคม 2563 14,999 4,000 10,599
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 15,999 4,000 11,599
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 4,000 10,599
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 14,999 4,000 10,599
05 – 09 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
12 – 16 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
13 – 17 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
20 – 24 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599
27 – 31 มีนาคม 2563 14,999 4,000 10,599

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com