เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

หมวดหมู่สินค้า: เวียดนามเหนือ
รหัส : ZHANN12 4D3N Nov62-Mar63
ราคา 11,999บาท

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 177 ผู้ชม

  • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน
  • สุดฟินสัมผัสเมืองหนาว 2 คืนเต็มอิ่ม ซาปา
  • ล่องเรือชมธรรมชาติฮาลองบก นิงห์บิงห์ รวมค่ากระเช้า
  • นั่งรถรางชมนาขั้นบันไดแล้ว
  • พิเศษ !! เมนูชาบูแซลม่อน
วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 
วันที่ 2 เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน 
วันที่ 3 เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์
วันที่ 4 เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
ห้องละ 2-3 ท่าน
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,999 3,500 9,599
26 – 29 ธันวาคม 2562 15,999 3,500 11,599
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
20  -23 กุมภาพันธ์ 2563 13,999 3,500 9,599
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 13,999 3,500 9,599
05 – 08 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
12 – 15 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
19 – 22 มีนาคม 2563 14,999 3,500 10,599
26 – 29 มีนาคม 2563 12,999 3,500 8,599

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com