รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน

หมวดหมู่สินค้า: รัสเซีย
รหัส : ZSVO01 OCT62-JAN63
ราคา 55,999บาท

03 กันยายน 2562

ผู้ชม 164 ผู้ชม

  • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ Russian Circus
  • เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม 5 ดาว
  • ชมความงามของพระราชวังนิโคลัส พร้อมชิมเมนูออร์เดิร์ฟและวอดก้า
  • ถ่ายรูปเชคอินกับสถานที่ไฮไลท์มหาวิหารเซนต์บาซิล

 

วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ 
วันที่ 2 เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโร่ฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน  
วันที่ 3 เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ถนนอารบัต - ชมโชว์ละครสัตว์           
วันที่ 4 เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน
วันที่ 5 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ถนนเนฟกี้ – พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 6 เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ ไอแซค - เมืองมอสโคว์ 
วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย         

 

 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  พักเดี่ยวเพิ่ม
ห้องละ 2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) เด็กไม่มีเตียง
    (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
12 – 18 ตุลาคม 2562 12 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 60,999 60,999 59,999 9,900
17 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35
17 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1
17 – 23 ตุลาคม 2562 17 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 59,999 59,999 58,999 9,900
22 OCT SU19   LED-SVO 14.50-16.25
22 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1
18 – 24 ตุลาคม 2562 18 OCT SU271 BKK-SVO 10.00-16.00 59,999 59,999 58,999 9,900
23 OCT SU43   LED-SVO 14.10-15.35
23 OCT SU270 SVO-BKK 19.10-08.30+1
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 30 NOV SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 55,999 55,999 54,999 9,900
05 DEC SU19    LED-SVO  15.25-16.50
05 DEC SU270 SVO-BKK 19.20-08.20+1
5 – 11 ธันวาคม 2562 05 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 56,999 56,999 55,999 9,900
10 DEC SU19   LED-SVO 15.25-16.50
10 DEC SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1
27 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค.2563  27 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 64,999 64,999 63,999 10,900
01 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50
01 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 
28 ธ.ค. 2562 – 3 ม.ค.2563 28 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 64,999 64,999 63,999 10,900
02 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50
02 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 
29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563 29 DEC SU271 BKK-SVO 10.15-16.15 64,999 64,999 63,999 10,900
03 JAN SU19 LED-SVO 15.25-16.50
03 JAN SU270 SVO-BKK 19.25-08.20+1 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com