มหัศจรรย์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

รหัส : BT-LAO02 FD CEP62-FEB63
ราคา 12,900บาท

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 144 ผู้ชม

ตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์

นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง

เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือ”ถนนโรตี”

 

วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วันที่ 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน                              
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ           

 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
13-Sep-62 15-Sep-62 24+1 12,900 11,900
27-Sep-62 29-Sep-62 24+1 12,900 11,900
5-Oct-62 7-Oct-62 24+1 13,900 12,900
11-Oct-62 13-Oct-62 24+1 15,900 14,900
18-Oct-62 20-Oct-62 24+1 13,900 12,900
26-Oct-62 28-Oct-62 24+1 13,900 12,900
2-Nov-62 4-Nov-62 24+1 12,900 11,900
9-Nov-62 11-Nov-62 24+1 15,900 14,900
16-Nov-62 18-Nov-62 24+1 14,900 13,900
30-Nov-62 2-Dec-62 24+1 14,900 13,900
5-Dec-62 7-Dec-62 24+1 15,900 14,900
14-Dec-62 16-Dec-62 24+1 14,900 13,900
20-Dec-62 22-Dec-62 24+1 14,900 13,900
28-Dec-62 30-Dec-62 24+1 16,900 15,900
29-Dec-62 31-Dec-62 24+1 16,900 15,900
30-Dec-62 1-Jan-63 24+1 17,900 16,900
11-Jan-63 13-Jan-63 24+1 14,900 13,900
18-Jan-63 20-Jan-63 24+1 14,900 13,900
25-Jan-63 27-Jan-63 24+1 14,900 13,900
1-Feb-63 3-Feb-63 24+1 14,900 13,900

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com