จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน

หมวดหมู่สินค้า: จีน
รหัส : ZPEK05 6D4N DEC62-JAN63
ราคา 22,999บาท

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 142 ผู้ชม

  • สัมผัสหิมะปักกิ่ง ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรป
  • อิ่มฟินๆ เทศกาลปูขน
  • เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
  • พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ช้อปปิ้งเดอะเพลส
วันที่ 4 ร้านปี่เซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้) 
วันที่ 5 ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ถนนเทียนจื่อฝาง – ร้านบัวหิมะ - ย่านซินเทียนตี้

วันที่ 6

วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง และไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ห้องละ 2-3 ท่าน
05 – 10 ธันวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999
06 – 11 ธันวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999
07 – 12 ธันวาคม 2562 24,999 27,999 7,999 14,999
12 – 17 ธันวาคม 2562 22,999 25,999 5,999 12,999
19 – 24 ธันวาคม 2562 22,999 25,999 5,999 12,999
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 29,999 32,999 9,999 19,999

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com