จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3คืน

หมวดหมู่สินค้า: จีน
รหัส : ZPVG08 OCT62-JAN63
ราคา 16,999บาท

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 156 ผู้ชม

  • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
  • ชมร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิวที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด
  • ชมร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการสวยที่สุดในโลก
  • เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง และไก่ขอทาน
วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ้
วันที่ 2 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
วันที่ 3 เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – เมืองเซี่ยงไฮ้  – เมืองโบราณซีเป่า
วันที่ 4 ร้านบัวหิมะ – ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) – ร้านผ้าไหม – หาดไว่ทาน – Starbucks Reserve Roastery – ถนนนานกิง
วันที่ 5 ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ห้องละ 2-3 ท่าน  (มีเตียงและไม่มีเตียง)
11 – 15 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
19 – 23 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
26 – 30 ตุลาคม 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 16,999 19,999 5,999 10,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,999 5,999 10,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562  17,999 20,999 5,999 10,999
04 – 08 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
06 – 10 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 18,999 21,999 6,999 11,999
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 12,999
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 19,999 22,999 7,999 12,999

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com