จีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5 วัน 4 คืน

หมวดหมู่สินค้า: จีน
รหัส : ZTSN04 DEC62-MAR63
ราคา 13,999บาท

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 152 ผู้ชม

  • เที่ยวแบบคูณสอง เทียนจิน ปักกิ่ง
  • ชมอีกมุมกำแพงเมืองจีนในฤดูหนาว
  • ชมวิวแม่น้ำไหเหอ (Haihe River)
  • เก็บภาพความประทับใจ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
วันเดินทาง รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  – สนามบินเทียนจินปินไห่ – เมืองเทียนจิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ –      ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye  
วันที่ 2 เมืองเทียนจิน – เมืองปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามกีฬาแห่งชาติ – ร้านบัวหิมะ  
วันที่ 3 จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิงซาน – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนหวังฝูจิ่ง 
วันที่ 4  ร้านยาสมุนไพรจีน – ปักกิ่งสโนว์เวิร์ล – ร้านหยก – Sky Screen – ถนนโบราณเฉียนเหมิน  
วันที่ 5 เมืองปักกิ่ง – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านชา – เมืองเทียนจิน – ถนนอิตาลี – สนามบินเทียนจินปินไห่ –    สนามบินดอนเมือง     

 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ห้องละ 2-3 ท่าน
04 – 08 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
07 – 11 ธันวาคม 2562 15,999 18,999 5,999 9,999
11 – 15 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
14 – 18 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
18 – 22 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
21 – 25 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
25 – 29 ธันวาคม 2562 14,999 17,999 5,999 9,999
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 18,999 21,999 7,999 10,999
08 – 12 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
11 – 15 มกราคม 2563 13,999 16,999 5,999 9,999
15 – 19 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
18 – 22 มกราคม 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563 14,999 17,999 5,999 9,999

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com