แกรนด์อิตาลี่ 7 วัน 4 คืน

หมวดหมู่สินค้า: ยุโรป
รหัส : BT-EUR03_EK 7D4N
ราคา 45,900บาท

06 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 168 ผู้ชม

  • ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • บินหรู่ 5 ดาวเข้ามิลาน ออกโรม
  • นั่งรถไฟชมเมืองมรดกโลก
  • เที่ยวชมบ้านเกิด โรเมโอ จูเลียต
วันเดินทาง รายละเอียดเดินทาง
วันที่1 กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่2 สนามบินนานาชาติดูไบ • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่  • เวโรน่า • เวนิสเมสเตร้ 
วันที่3 เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนีส   •  ฟลอเร้นซ์ 
วันที่4 ฟลอเร้นซ์• ลาสเปเซีย  •ชิงเคว แทร์เร • ปิซ่า 
วันที่5 ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปีซ่า  • โรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
วันที่6 โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์  • โคลอสเซียม  •สนามบินนานาชาติฟูมิซิโน่
วันที่7 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา ผู้ใหญ่

ท่านละ

 

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 7 – 13 ก.พ. 63

45,900.-

45,900.-

44,900.-

43,900.-

5,900.-

วันที่ 20 – 26 มี.ค. 63

45,900.-

45,900.-

44,900.-

43,900.-

5,900.-

วันที่ 8 – 14 เม.ย. 63

55,900.-

55,900.-

54,900.-

53,900.-

6,900.-

วันที่ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 63

48,900.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

5,900.-

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 63

48,900.-

48,900.-

47,900.-

46,900.-

5,900.-

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com