แกรนด์ยุโรป ฝรั่งเศษ อิตาลี่ สวิส

หมวดหมู่สินค้า: ยุโรป
รหัส : BT-EUR003_TG_NEWYEAR
ราคา 79,900บาท

06 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 163 ผู้ชม

  • บินการบินไทย เข้าปารีส - ออกโรม
  • พิชิตยุงฟราวด์ Top Of Europe
  • หอไอเฟลในฝัน
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • พัก Wengen เมืองปลอดมลพิษ
วันเดินทาง รายละเอียดเดินทาง
วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่2 ปารีส • พระราชวังแวร์ซาย • จัตุรัสโทคาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์   
วันที่3 ปารีส • นั่งรถไฟ TGV • สทราซบูร์ • เปอร์ติต ฟรองซ์ • เมืองอินเทอลาเก้น • เวงเก้น
วันที่4 เมืองเวงเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขายุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเนิน • มิลาน
วันที่5 มหาวิหารดูโอโม่ (ด้านนอก) • เวนิสเมสเตร • เกาะเวนิส • แกรนด์ คาแนล • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก • พระราชวังดอร์จ    • สะพานถอนหายใจ • พิเศษนั่งเรือกอนโดล่า • เมืองโบโลญญ่า        
วันที่6 เมืองโบโลญญ่า • จัตุรัสแมกจิโอเร่ • บาเบอร์ริโน่ ดีไซน์เนอร์ เอ้าท์เลท • ปิซ่า • หอเอนเมืองปีซ่า • เมืองฟลอเรนซ์ • จัตุรัสไมเคิลแองเจลโล่
วันที่7 ฟลอเรนซ์ • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • โรมัน ฟอรั่ม  • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน
วันที่ 8 โรม • ท่าอากาศยานนานาชาติฟูมิซิโน่ 
วันที่9 สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ 

 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 9 วัน 6 คืน NEW YEAR ‘20

 ฝรั่งเศส - สวิสเซอแลนด์ - อิตาลี โดยสายการบินไทย (TG)

เริ่มเดินทาง

เดินทางกลับถึง

เที่ยวบิน

25 ธ.ค. 2019

2 ม.ค. 2020

TG930 / TG 945

ราคา  ผู้ใหญ่ ท่านละ

79,900.-

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

79,900.-

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เตียงเสริม) ท่านละ

74,900.-

ราคา เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ท่านละ

64,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10,000.-

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์     จองทัวร์นี้

Engine by shopup.com